Katolickie Liceum Ogólnokształcące

im. NMP Pośredniczki Łask

Image not available
Slider

Szerokie horyzonty

wykaz przedmiotów

konwersatoria specjalistyczne
(kierunek azjatycki)
 • orientalistyka
 • kultury świata
 • savoir-vivre
 • podstawy psychologii
 • plastyka
 • reklama i marketing

Po co to wszystko?

Aby zdobyć zawód z perspektywą rozwoju.

Jakie zawody mają taką przyszłość?

 • dyplomata
 • przedstawiciel handlowy (Europa-Azja)
 • dziennikarz (specjalista od Azji)
 • tłumacz symultaniczny
 • przysięgły z j. chińskiego
 • prawnik do obsługi firm chińskich
 • manager kontraktów
 • konsultant handlowy
 • letorzy j. europejskich do nauczania w Chinach
 • pilot turystyczny po Azji
 • guwernantka

Jakie studia wybrać ?

 • Sinologia
 • Lingwistyka Stosowana
 • Pedagogika
 • Psychologia
 • Prawo
 • Politologia
 • Marketing i Zarządzanie
 • Handel Zagraniczny
 • Dziennikarstwo

Skąd wiemy, że są to zawody rozwojowe?

Uczelnie wyższe zweryfikowały rankingi zwodów wśród swoich absolwentów i opublikowały na stronach internetowych:
 • www.tygodnikprzeglad.pl
 • www.iwoman.pl
 • www.money.pl
 • www.goldenline.pl

Staranne wykształcenie

wykaz przedmiotów

konwersatoria PRZEDMIOTOWE
 
 • rysunek techniczny
 • fizyka doświadczalna
 • biologia i chemia
 • przedsiębiorczość
 • ekonomia
 • ratownictwo medyczne

Po co to wszystko?

Aby zdobyć zawód z perspektywą rozwoju.

Jakie zawody mają taką przyszłość?

 • architekt
 • inżynier
 • informatyk
 • geolog
 • analityk bankowy
 • lekarz medycyny
 • lekarz weterynarii
 • położna, ratownik medyczny
 • biotechnolog
 • dietetyk
 • itp.

Jakie studia wybrać?

 • Architektura
 • Budownictwo
 • Informatyka
 • Telekomunikacja
 • Automatyka i Robotyka
 • Medycyna
 • Dietetyka
Katolickie Liceum Ogólnokształcące (KLO) jest szkołą średnią dla młodzieży żeńskiej i męskiej. Szkoła prowadzona jest pod patronatem Stowarzyszenia Cudownego Medalika. Kształcenie i wychowanie uczniów opiera się na zasadach etyki katolickiej.

Zadaniem szkoły jest umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia studiów wyższych. Kształcenie i wychowanie uczniów opiera się na pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli o wysokich kwalifikacjach. Szkoła realizuje ustalony dla liceum ogólnokształcącego program z przedmiotów obowiązkowych i stosuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia zgodnie z rozporządzeniem MEN.

Nasza Szkoła

 • Posiada uprawnienia szkół publicznych.
 • Jest koedukacyjną szkołą niepubliczną, w której kształci się młodzież według zasad etyki katolickiej.
 • Realizuje program przewidziany dla szkół średnich.
 • Kształci i wychowuje uczniów w oparciu o pracę dydaktyczno wychowawczą nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami.
 • Uczy informatyki w profesjonalny sposób i na profesjonalnym sprzęcie (posiada własną pracownię informatyczną).
 • Uczy języków obcych w grupach (podstawowa i zaawansowana): angielski, niemiecki, łaciński.
 • Organizuje wyjazdy na krajowe i zagraniczne targi informatyczne.
 • Organizuje wyjazdy dydaktyczno-turystyczne krajowe i zagraniczne.